Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa chuyên sâu tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem90149

 

Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa chuyên sâu tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
 
 
 - Ngày 13/11/2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1709/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa chuyên sâu tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
- Ngày 17/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 2005/TB-SKH về Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất.
Xem quyết định và thông báo đính kèm.
 
File đính kèm: 1. ho_so_dang_tai_chuyen_sau.rar (10378.11 Kb)

Các tin đã đưa: