Thư mời tham dự tập huấn trực tuyến triển khai luật đầu tư, luật doanh nghiệp năm 2020 và các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

  • Ngày đăng15/09/2021
  • Lượt xem755

Nhằm thông tin, phổ biến đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các hội đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh các điểm mới của Luật đầu tư và Luật Doanh nghiệp được ban hành năm 2020 và có hiệu lực từ năm 2021; các kiến thức cần thiết trong hoạt động vận hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đúng theo tinh thần pháp luật; các kiến thức, kỹ năng và tạo thái độ tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số là một xu hướng thịnh hành cũng như một nhân tố giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh tiến bộ khoa học công nghệ và hành vi của người tiêu dùng thay đổi nhanh chóng.

Với ý nghĩa đó, Trung tâm Xúc tiến đầu tư kính mời Quý cơ quan, đơn vị tham dự lớp tập huấn, cụ thể như sau:

Nội dung: chủ đề Triển khai luật đầu tư, luật doanh nghiệp năm 2020 và các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (có nội dung chương trình kèm theo).

Thời gian: Từ 28-30/9/2021, buổi sáng bắt đầu lúc 7h30 -11h00; Buổi chiều 13h30-17h00.

Hình thức: Trực tuyến.

Đối tượng tham gia: Lãnh đạo, nhân viên các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Công chức, viên chức và người lao động của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; các tổ chức chính trị xã hội.

Giảng viên: Ông Nguyễn Hùng Phong, MA, Giám đốc Trung tâm Phat triển Khởi nghiệp (CED), Trường đại học Kinh tế TP. HCM, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Về cách thức đăng ký tham gia, các tổ chức, cá nhân chủ động đăng ký tham dự tại địa chỉ: https://forms.gle/fr9B2JWMrenV1bV38, trước ngày 27/9/2021. Trên cơ sở thông tin đăng ký tham dự, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư sẽ gửi đường link tham dự tập huấn qua địa chỉ email.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Trần Thị Dung,

email: dungtranhtdn@gmail.com,

Số điện thoại: 0905192698 hoặc tham gia nhóm Zalo: https://zalo.me/g/wozkka222

Rất mong nhận được sự tham gia của Quý cơ quan và doanh nghiệp.

Trân trọng!


Các tin đã đưa: