Kế hoạch triển khai chương trình 23 của TU về IPC

  • Ngày đăng15/10/2021
  • Lượt xem1544

Kế Hoạch

Triển khai Chương trình số 23-CTr/TU ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (IPC) giai đoạn 2021-2025.

File đính kèm: tại đây

 


Các tin đã đưa: