CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đăk Nông

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem2056

 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đăk Nông

 
 

Các tin đã đưa: