HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Quy định định mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2020

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem508

 Nghị quyết số 44/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về Quy định định mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2020

 
 

Các tin đã đưa: