HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất đá ốp lát bazan của Công ty TNHH Vina Stone Việt Nam

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem1388

 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) số 63121000070 do UBND tỉnh Đắk Nông cấp chứng nhận lần đầu ngày 31/5/2010 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 02 ngày 11/9/2019 đối với dự án Nhà máy sản xuất đá ốp lát bazan của Công ty TNHH Vina Stone Việt Nam

 

Các tin đã đưa: