CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem1242

 Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020

 

Các tin đã đưa: