HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật - Khu dân cư Lake View Newtown Kiến Đức tại Khu dân cư số 3 - thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần dịch vụ xây dựng địa ốc Đất Nguồn

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem561

 chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật - Khu dân cư Lake View Newtown Kiến Đức tại Khu dân cư số 3 - thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần dịch vụ xây dựng địa ốc Đất Nguồn do Công ty Cổ phần dịch vụ xây dựng địa ốc Đất Nguồn đề nghị chấm dứt hoạt động đầu tư dự án theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư: “a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án”.

 
 

Các tin đã đưa: