HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại phường Nghĩa Phú và phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông của Công ty cổ phần đường bộ Đắk Lắk

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem697

 Chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại phường Nghĩa Phú và phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông của Công ty cổ phần đường bộ Đắk Lắk do Công ty cổ phần đường bộ Đắk Lắk đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư: “a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;”.

 
 

Các tin đã đưa: