HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2021

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem1497

 

Để phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua các khó khăn, thách thức, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo, các cấp, các ngành cần phấn đấu với quyết tâm cao nhất, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra như sau:
 
  - Xây dựng các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị trình Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh để ban hành, thực hiện, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở các chương trình mục tiêu lớn của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII cụ thể hoá bằng các giải pháp chi tiết, xây dựng kế hoạch triển khai trong cả giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch theo từng năm.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra. Có biện pháp nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 trình Trung ương phê duyệt trước ngày 31/12/2021, làm định hướng phát triển trong dài hạn: Căn cứ vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 được Trung ương phê duyệt, đề ra định hướng, mục tiêu chiến lược, xác định các động lực, nguồn lực phát triển của địa phương để bảo đảm cho sự phát triển đồng bộ, thống nhất, khai thác nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm cho phát triển bền vững.

 Phát triển công nghiệp:Tiếp tục huy động nguồn vốn các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh của tỉnh như: Chế biến nông, lâm sản; khai thác và chế biến khoáng sản; công nghiệp hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp bô xít, các sản phẩm sau nhôm để đảm bảo nhu cầu trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu; khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư liên kết sản xuất với người dân, doanh nghiệp từ sản xuất nguyên liệu đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo ra chuỗi giá trị đồng bộ, ổn định và bền vững.  Phát triển hệ thống năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng điện gió, điện mặt trời; tiếp tục kiến nghị trung ương sớm triển khai xây dựng trạm biến áp 500kV và di dời đường dây 500kV ra ngoài trung tâm thành phố Gia Nghĩa.

 Phát triển nông nghiệp và nông thôn: Tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng tập trung, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu tạo động lực tăng trưởng kinh tế nội tỉnh; giữ ổn định diện tích các ngành hàng chủ lực, tập trung chất lượng sản phẩm, kết nối thị trường; chú trọng an ninh lương thực, theo đó, tính toán sản lượng bình quân đầu người để có giải pháp khai thác tốt nguồn lực hiện có. Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021. Thực hiện hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Xây dựng kế hoạch thực hiện các công tác di dân và ổn định dân cư tại các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng…

Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch: Phát triển đa dạng các loại hình du lịch, từng bước kiện toàn cơ sở hạ tầng, tạo ra các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng riêng của tỉnh Đắk Nông. Khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hình thành mô hình từng người dân, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch. Đầu tư, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông thành sản phẩm du lịch trọng điểm của tỉnh để thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Kết nối tổng thể các danh thắng du lịch toàn tỉnh, điểm bán hàng, kết hợp với khách sạn nghỉ dưỡng đạt chuẩn để tạo tour du lịch hấp dẫn, quảng bá thu hút du khách.

 Về cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh: Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia, tạo chuyển biến rõ nét; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính đặc biệt trong lĩnh vực thuế, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội.Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư gắn liền với cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công.

 Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển: Phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ và toàn diện, bước đầu ưu tiên hạ tầng giao thông để làm động lực, đi trước, tạo thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; ưu tiên hạ tầng thủy lợi để phục vụ nông nghiệp và dần ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Kiến nghị Trung ương tăng tỷ trọng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông cho tỉnh, đặc biệt là hỗ trợ đầu tư một số tuyến giao thông quan trọng theo quy hoạch; tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đề xuất Chính phủ sớm cho chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Hồ Chí Minh, trước mắt ưu tiên đoạn Đăk Nông - thành phố Hồ Chí Minh.

Bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc đối tượng chính sách:Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường xã hội hóa, đẩy mạnh phong trào chăm sóc người có công thông qua các chương trình tình nghĩa, toàn dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhằm huy động nguồn lực từ cộng đồng, xã hội cùng Nhà nước quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công.

 Y tế: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt dịch bệnh Covid-19, Bạch hầu. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình hợp tác y tế với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đề án Bệnh viện tỉnh là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy; nâng cao vai trò, năng lực điều trị tại bệnh viện đa khoa các tuyến, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện. Triển khai hiệu quả công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 Công tác giáo dục đào tạo: Tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực phát triển giáo dục. Tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ và chất lượng lao động qua đào tạo; triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

 Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm: Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm; tăng tần suất và nâng cao chất lượng hoạt động của các phiên giao dịch việc làm. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo chuẩn quy định, tổ chức đào tạo nghề theo hướng tăng thời gian thực hành, thực hành có chất lượng gắn với thực tiễn khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao tay nghề phù hợp với yêu cầu xã hội.

 Phát triển văn hóa, thể dục thể thao:Tập trung xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, con người Việt Nam, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng, khắc phục các biểu hiện xuống cấp về đạo đức xã hội.

Khúc Thị Thoi

 
File đính kèm:
 

 


Các tin đã đưa: