Cấp tài khoản sử dụng Phần mềm Quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  • Ngày đăng11/08/2021
  • Lượt xem4376
Ngày 06/6/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 1528/TB-SKH về việc Cấp tài khoản sử dụng Phần mềm Quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cho các Nhà đầu tư, như sau:

Hiện nay, Phần mềm Quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông quản lý đã đưa vào hoạt động trên môi trường internet tại các địa chỉ:

https://qlda.daknong.gov.vn

Phần mềm có chức năng hỗ trợ Nhà đầu tư (1) Thực hiện chế độ báo cáo giám sát đầu tư định kỳ quý, năm; (2) Gửi đề xuất, kiến nghị và nhận kết quả giải quyết của các cơ quan nhà nước; (3) Nhận thông báo kế hoạch, kiểm tra, giám sát đầu tư từ cơ quan nhà nước; (4) Cập nhật tình hình thực hiện dự án và một số chức năng khác.

Để hỗ trợ, hướng dẫn Nhà đầu tư trong việc sử dụng chức năng, qua đó tiết kiệm thời gian, chí phí và thuận lợi trong quá trình trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước với Nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông đã tạo lập tài khoản sử dụng cho các Nhà đầu tư (có danh sách tài khoản sử dụng đính kèm). Nhà đầu tư khi gửi Báo cáo giám sát định kỳ, đề xuất kiến nghị (bản scan có ký/đóng dấu) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông trên Phần mềm được thay thế cho việc gửi Văn bản giấy như hiện nay.

Đề nghị Nhà đầu tư thay đổi mật khẩu sử dụng sau khi đăng nhập lần đầu. Trong quá trình sử dụng nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ xin liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông (ông Trần Thắng Đức – Phó phòng Kinh tế đối ngoại, điện thoại: 0941448989; ông Cao Xuân Phước – Chuyên viên phòng Kinh tế đối ngoại, điện thoại: 0948967400).

Ngoài ra, để Phần mềm được hoàn thiện, thuận lợi cho việc sử dụng, quý Nhà đầu tư có góp ý xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông; hoặc gửi trực tiếp vào địa chỉ thư điện tử: ductt.daknong@gmail.com

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông thông báo để quý Nhà đầu tư được biết và tham gia sử dụng./.
        - Danh sách tài khoản:

- Tài liệu hướng dẫn tại đây “Hướng dẫn nhà đầu tư”).


Các tin đã đưa: