Loading ...

Trung tâm xúc tiến Đầu tư tỉnh Đăk Nông - Đồng hành cùng doanh nghiệp, Nhà đầu tư

Ngày đăng:13-03-2014 | 14:43:25
Trung tâm Xúc tiến đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, được tổ chức lại theo Quyết định số 1820/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông. Tiền thân là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được thành lập theo Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

Về chức năng:

Trung tâm triển khai các hoạt động tư vấn, xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh Đắk Nông; thực hiện quảng bá tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh; hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tham gia đề xuất các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Về nhiệm vụ, quyền hạn:

- Đầu mối triển khai, tổ chức các hoạt động, sự kiện xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực.

- Tổ chức đón tiếp, làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh; Xây dựng, phát triển các tour, hoạt động du lịch và tổ chức kết nối tuyến, tour du lịch trên địa bàn tỉnh với các công ty lữ hành;

- Đầu mối triển khai, tổ chức các hoạt động, sự kiện liên quan đến các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp;

- Đầu mối liên kết để thu hút đầu tư; tư vấn, liên kết cung ứng dịch vụ liên quan đến hoạt động đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia đề xuất UBND tỉnh và các ngành có liên quan chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào tỉnh và đầu tư của doanh nghiệp trong tỉnh ra nước ngoài;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu tư; phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp;

- Tham mưu tổ chức với các tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh;

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ công (từ ngân sách nhà nước) và dịch vụ mới thu phí (nếu có) liên quan đến nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức bộ máy hiện nay:

Địa chỉ liên lạc:

Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông

Tel: (02613):  548.005, Fax: (02613). 548005. 

Hotline: 02613 702 777 -  0905 290 111

Email: ipcdaknong@gmail.com  

Website: www.ipc.daknong.gov.vn hoặc ipcdaknong.com.vn

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp