Loading ...

Công ty Thông đỏ - Dự án nhà máy trái cây đông lạnh tại xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa (1 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:50:16

Kiến nghị: UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp triển khai dự án tại xã Đắk R’Moan, vì hiện nay các sở ngành chưa thống nhất chủ trương do vướng về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch dân cư.

* Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Xây dựng, UBND thị xã và UBND tỉnh có (Công văn 3005/UBND-KTKH ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh).

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp