Loading ...

Công ty TNHH Chăn nuôi Sơn Hải (1 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:43:58

Kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Cư Jút rà soát bổ sung dự án vào quy hoạch Ngành chăn nuôi theo quy định; Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt dự án trong thời gian chờ bổ sung quy hoạch không nhất thiết phải chờ bổ sung xong quy hoạch mới thẩm định phê duyệt làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu từ của doanh nghiệp.

Sở Xây dựng đã hướng dẫn đơn vị hoàn thiện hồ sơ cần thiết. và công ty đã được cấp giấy phép xây dựng giải quyết dứt điểm.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp