Loading ...

Công ty TNHH MTV Vật liệu XD & Xây lắp TM BMC (4 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:54:01

Nhận được Công văn số 116/BMC, ngày 19/6/2018 của Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC (BMC) về việc hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc và có chính sách thu hút nhà đầu tư tại Cụm Công nghiệp BMC xã Đắk Ha, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông. Sau khi nghiên cứu nội dung, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Kiến nghị 1: Về việc vận động (trường hợp cần thiết phải bắt buộc) các nhà đầu tư các nhà sản xuất có hoạt động ảnh hưởng đến môi trường chuyển vào khu công nghiệp tập trung để không làm ảnh hưởng môi trường đô thị thuận tiện trong công tác quản lý.

Việc vận động, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Trung tâm) - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Do đó, trong thời gian qua Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư như: Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh môi trường đầu tư của tỉnh Đắk Nông trên một số tạp chí, phương tiện truyền thông có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng doanh nghiệp; Đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các website của các sở, ngành; Tổ chức đi làm việc với các Tập đoàn và doanh nghiệp lớn trong nước; Tổ chức các Hội nghị, hội thảo... nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Đăk Nông nói chung và các khu, cụm công nghiệp nói riêng.

Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến đầu tư) sẽ tăng cường mời gọi, giới thiệu cho các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước vào tìm hiểu tại Cụm Công nghiệp BMC.

2. Kiến nghị 2: Có chính sách thích hợp kêu gọi, thu hút, hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp.

Xác định việc ban hành chính sách ưu đãi đầu tư là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó, trong những năm qua Tỉnh đã sửa đổi và ban hành nhiều chính sách ưu đãi phù hợp để kêu gọi, thu hút đầu tư.

Hiện nay, nếu doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh Đăk Nông (cả trong và ngoài khu, cụm công nghiệp) được hưởng các chính sách ưu đãi theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 về việc triển khai Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác của Trung ương theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Kiến nghị 3: Về phương án cho thuê tại Cụm công nghiệp, nếu xét thấy mức giá cho thuê cao và để đảm báo tính khách quan, BMC đề nghị Tỉnh và các Sở ban ngành Thành lập tổ liên ngành cùng phối hợp với BMC để tính toán lại.

Theo báo cáo của BMC mức giá cho thuê tại Cụm Công nghiệp khoảng 0,4 USD/m2 tương đương 9.200 VNĐ/m2 so với mức giá cho thuê tại Khu Công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cao hơn khoảng 2.200 VNĐ/m2 (qua trao đổi được biết mức giá cho thuê tại Khu Công nghiệp Tâm Thắng khoảng 7000VNĐ/m2). Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư khuyến nghị BMC xem xét lại mức giá cho thuê phù hợp hơn để thu hút đầu tư.

4. Kiến nghị 4: Trường hợp để thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp, buộc phải giảm giá cho thuê thì BMC đề nghị Tỉnh có chính sách hỗ trợ thiết thực để hỗ trợ cho chủ đầu tư hoặc các nhà đầu tư vào khu công nghiệp.

Hiện nay, các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh Đăk Nông được hưởng các chính sách ưu đãi như mục 2 nêu trên. Ngoài ra, Tỉnh chưa ban hành chính sách để hỗ trợ nhà đầu tư trong trường hợp phải giảm giá cho thuê tại các khu, cụm công nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ với những khó khăn hiện nay của BMC, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành để vận động và khuyến khích mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào Cụm Công nghiệp BMC. Tuy nhiên, để có cơ sở mời gọi đầu tư, đề nghị Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC cung cấp thông tin dự án kêu gọi đầu tư gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó xác định rõ hiện trạng hạ tầng Cụm Công nghiệp, giá thuê, hình thức cho thuê và các thông tin liên quan khác.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp