Loading ...

Công ty TNHHMTV SXNNCNC,TM,DV,DL Nguyên Thành Phát (2 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:44:27

1. Kiến nghị 1: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng xem xét việc loại bỏ cấp phép xây dựng đối với các công trình phụ trợ  đối với dự án Nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái Phước Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các dự án này

Sở Xây dựng chủ trì, vấn đề này đã được xử lý theo nội dung Biên bản làm việc liên ngành của các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nội vụ,Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa thể thao, Du lịch, UBND huyện Đắk RLấp và doanh nghiệp ngày 31/5/2018; doanh nghiệp đánh giá việc giải quyết đã đến kết quả cuối cùng

Công việc đã được theo Biên bản làm việc liên ngành KH&ĐT, XD…ngày 31/5/2018 và Sở Xây dựng đã xử lý đến kết quả cuối cùng).

2. Kiến nghị 2: Công ty đang chuyển mục đích sử dụng đất khoảng 2.500m2 để xây dựng 30 công trình khác nhau (căn hộ, nhà hàng, đền…). Theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường thì Công ty phải tách các thửa đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác nhau, riêng lẻ. Đề nghị được cấp 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi các công trình trên đó;

* Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời (Công văn số 1192/STNMT-QHGĐ ngày 28/6/2018)

Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty theo chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 13/6/2018. Tuy nhiên, ngày 21/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đắk R’Lấp phối hợp với phòng chuyên môn của Sở và Công ty tiến hành đo đạc diện tích các công trình để có cơ sở trình UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho đơn vị và hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ theo quy định. Đến nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đắk R’Lấp đang tiến hành đo đạc, và biên tập bản đồ để đơn vị lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

3. Kiến nghị 3: UBND huyện Đắk R’Lấp hỗ trợ con đường từ QL14 vào đến dự án như địa phương đã hứa trước đây cho kịp vận hành, khai thác dự án (dự kiến tháng 10–11/2018). Đề nghị UBND huyện làm đường trước tháng 10/2018

* UBND huyện Đắk R’Lấp trả lời (Công văn trả lời 886/UBND –KTHT ngày 03/7/2018

Tuyến đường từ QL14 đi thôn 13 xã Đăk Wer (tuyến đường vào dự án của Doanh nghiệp) là một nhánh nằm trong dự án: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành- Nhân Cơ- Nhân Đạo. Được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông phê duyệt chủ trương đầu tư tại văn bản số 94a/HĐND-VP ngày 31/3/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông chính thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành- Nhân Cơ- Nhân Đạo. UBND tỉnh đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành- Nhân Cơ- Nhân Đạo. UBND tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2018 tại Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018.

Hiện nay, Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Đăk R’Lấp đang triển khai đấu thầu tư vấn thiết kế công trình và đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Việc xây dựng tuyến đường trước tháng 10/2018 theo đề nghị của Doanh nghiệp là khó khả thi vì dự án phải được triển khai theo đúng trình tự xây dựng cơ bản, đúng quy định của pháp luật. Đề nghị quý Doanh nghiệp hết sức thông cảm và chia sẻ. UBND huyện sẽ chỉ đạo, đôn đốc Ban Quản lý dự án xây dựng huyện và các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để triển khai xây dựng trong thời gian sớm nhất.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp