Loading ...

hợp tác xã dịch vụ điện (1 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:42:18

Kiến nghị Các HTX thực hiện dịch vụ điện tại các huyện luôn bị động trong kinh doanh, luôn trong tình trạng sợ ngành điện thu hồi nên không giám đầu tư và cải tạo. Đề nghị ngành điện “Nếu có chủ trương thu hồi,  bàn giao thì phải có lộ trình, phương án sử dụng nhân lực, xử lý tài sản để tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ, nhân viên HTX.

* Công ty Điện lực Đắk Nông trả lời (Công văn số 3212/ĐNoPC-KD  ngày 20/6/2018)

Theo nội dung phản ánh “HTX thực hiện dịch vụ điện tại các huyện luôn bị động trong kinh doanh, luôn trong tình trạng sợ ngành điện thu hồi nên không dám đầu tư và cải tạo”. Về vấn đề này, Công ty Điện lực Đắk Nông có ý kiến trả lời như sau:

- Việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên cơ sở thỏa thuận, tự nguyện giữa ngành Điện với Doanh nghiệp và theo chủ trương của Nhà nước được thực hiện theo Lộ trình, cụ thể việc bàn giao công trình điện giữa Doanh nghiệp với Ngành điện hoàn thành trước ngày 31/12/2015 để ngành Điện tổng hợp lập kế hoạch vốn, kế hoạch tiếp nhận báo cáo Chính phủ đồng ý và thực hiện bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn. Sau thời điểm trên ngành Điện không có trách nhiệm bắt buộc phải tiếp nhận.

- Thực hiện lộ trình trên Công ty Điện lực Đắk Nông đã có văn bản gửi Sở Công Thương, UBND tỉnh và các doanh nghiệp là chủ đầu tư …Tất cả các Doanh nghiệp đồng ý bàn giao trước thời điểm nêu trên thì đã được ngành Điện tiếp nhận theo đúng kế hoạch. Những công trình đến nay chưa tiếp nhận là do đến thời điểm hạn chót quy định Doanh nghiệp vẫn chưa đồng ý bàn giao.

- Hiện nay, Chính phủ có gia hạn thời gian bàn giao tiếp nhận công trình điện hạ áp nông thôn giai đoạn 2018-2020, Công ty Điện lực Đắk Nông đã có văn bản gửi báo cáo UBND tỉnh về thời hạn gia hạn nêu như trên để UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì thực hiện rà soát, kiểm tra điều kiện và khả năng hoạt động điện lực của Tổ chức quản lý Điện nông thôn.

- Các Doanh nghiệp có công trình điện hạ áp nông thôn thuộc vốn Ngân sách Nhà nước đầu tư đăng ký để có lộ trình tiếp nhận, các công trình điện không thuộc vốn ngân sách Nhà nước đầu tư ngành điện tiếp nhận nếu đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Do đó, việc thu hồi lưới điện hạ áp nông thôn của các Hợp tác xã Dịch vụ điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là ngoài chức năng của Công ty Điện lực Đắk Nông. Công ty Điện lực Đắk Nông chỉ tiếp nhận bán lẻ trực tiếp đến hộ dân trong các trường hợp sau:

+ Các Hợp tác xã Dịch vụ điện tự nguyện bàn giao lưới điện cho ngành điện bán lẻ trực tiếp đến các hộ dân.

+ Các Hợp tác xã Dịch vụ điện không đủ điều kiện hoạt động điện lực, lưới điện đã cũ nát xuống cấp gây mất an toàn vận hành, cần bàn giao lưới điện cho ngành điện bán lẻ trực tiếp đến các hộ dân và quản lý vận hành theo yêu cầu của UBND tỉnh.

- Lộ trình tiếp nhận: Công ty Điện lực Đắk Nông đã có văn bản thống nhất với UBND tỉnh kết thúc công tác tiếp nhận lưới điện HANT chậm nhất vào ngày 31/12/2020.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp