Loading ...

HTX vệ sinh môi trường quyết Thắng (01 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:41:41

Kiến nghị:  Theo chính sách của nhà nước là ưu tiên, tạo điều kiện cho HTX  thực hiện các dịch vụ công (như vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh.. .) việc này trước đây huyện đã giao cho HTX thực hiện, tuy nhiên hiện nay huyện giao cho doanh nghiệp khác thực hiện làm ảnh hưởng đến HTX. Đề nghị UBND huyện Cư Jút xem xét lại vấn đề này.

* UBND huyện Cư Jút trả lời ( Công văn số 1498/UBND-VP ngày 19/6/2018)

Ngày 08/3/2018, Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện Cư Jút đã tổ chức đối thoại với Hợp tác xã Môi trường Quyết Thắng để giải quyết kiến nghị của Hợp tác xã và đã được thống nhất tại Thông báo số 04/TB-TCD ngày 12/3/2018, cụ thể như sau:

Thực hiện Công văn số 1118/UBND-TCD ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh Đăk Nông; Công văn số 24/ĐĐBQH-VP ngày 13/3/2018 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đăk Nông; Phiếu chuyển đơn số 05/PCĐ-MT ngày 16/3/2018 của UBMTTQVN tỉnh Đăk Nông về nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết việc UBND thị trấn Ea Tling đơn phương chấm dứt Hợp đồng thu gom rác thải giữa HTX và UBND thị trấn Ea Tling khi hợp đồng đang còn hiệu lực thực hiện và tính pháp lý của Hợp đồng đã ký. UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết cụ thể như sau:

a) Sau khi nhận được đơn kiến nghị của Đại diện HTX Vệ sinh Môi trường Quyết Thắng, ngày 08/3/2018 UBND huyện đã tổ chức đối thoại với Đại diện HTX để nghe ông Nguyễn Thế Dũng – Giám đốc HTX Vệ sinh Môi trường Quyết Thắng trình bày nội dung đơn kiến nghị và các ý kiến phúc đáp, giải thích của các phòng, ban ngành, đơn vị liên quan. Tại buổi đối thoại, UBND huyện đã nêu rõ: “Hiện nay, tốc độ đô thị hóa, dân cư đô thị tăng nhanh, nhu cầu đảm bảo về vệ sinh môi trường, nhất là việc thu gom xử lý rác thải tại khu đông dân cư, vệ sinh môi trường nông thôn đang là vấn đề bức xúc trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để Hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, qua các cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND các cấp, có rất nhiều ý kiến của Nhân dân trên địa bàn phản ánh không hài lòng về chất lượng phục vụ, cung ứng dịch vụ thu gom rác thải, vệ sinh môi trường của Hợp tác xã, cụ thể: máy ép rác đã hết thời hạn sử dụng, chưa đăng kiểm; ép rác để rác rơi vãi trên đường, mùi nước chảy hôi thối gây phản cảm, bức xúc, thu gom rác không hết trong các con hẻm nhỏ,… Do đó, Nhân dân địa phương kiến nghị UBND huyện cần kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có năng lực và trách nhiệm tham gia xã hội hoá trong công tác môi trường để người dân có thêm nhiều quyền lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mình.

Trước nhu cầu thực tiễn và tính cấp thiết về quản lý môi trường tại địa phương, UBND huyện thống nhất chủ trương đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong lĩnh vực môi trường và đề nghị Quyết Thắng cần đổi mới phương thức quản lý, kinh doanh, cải tiến trang thiết bị, nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ công ích môi trường; đồng thời, có thể mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ để có đủ năng lực cạnh tranh lành mạnh phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

b) Đối với nội dung HTX Vệ sinh Môi trường Quyết Thắng kiến nghị việc UBND thị trấn Ea Tling đơn phương chấm dứt Hợp đồng thu gom rác thải giữa HTX và UBND thị trấn Ea Tling khi hợp đồng đang còn hiệu lực thực hiện.

Ngày 14/3/2018, UBND thị trấn Ea Tling đã có Công văn số 43/CV-UBND về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Thế Dũng – Giám đốc HTX Vệ sinh Môi trường Quyết Thắng. Trong đó, đã trả lời rõ: “Hiện nay UBND thị trấn chưa ban hành bất cứ văn bản nào về việc chỉ đạo hay chấm dứt hợp đồng mà đơn vị đã ký với HTX, tính đến thời điểm hiện tại HTX Vệ sinh Môi trường Quyết Thắng vẫn đang hoạt động thu gom rác thải bình thường, hàng ngày trên địa bàn thị trấn. Mặt khác, UBND thị trấn không can thiệp hay chỉ đạo cho các TDP, Bon trên địa bàn cắt hợp đồng (chấm dứt HĐ) với HTX Vệ sinh Môi trường Quyết Thắng như đã phản ánh”. Như vậy, nội dung trên đã được UBND thị trấn xem xét, giải quyết.

c) Trong thời gian vừa qua, ông Nguyễn Thế Dũng – Giám đốc HTX Vệ sinh Môi trường Quyết Thắng đã cung cấp một số thông tin cho cơ quan báo chí phản ánh không đúng sự thật, gây dư luận trái chiều trên địa bàn huyện. UBND huyện đã yêu cầu đại diện HTX Vệ sinh Môi trường Quyết Thắng cần phản ánh thông tin chính xác, trung thực, khách quan và đúng quy định pháp luật.

d) Đối với nội dung kiến nghị của HTX Vệ sinh Môi trường Quyết Thắng về việc thu gom rác thải trên địa bàn xã Nam Dong, HTX Vệ sinh Môi trường Quyết Thắng đã có Tờ trình số 03/TTr-QT ngày 27/3/2018 về việc xin không tham gia thu gom rác thải trên địa bàn xã Nam Dong kể từ ngày 01/3/2018, do đó đề nghị đơn vị nghiêm túc thực hiện theo đề xuất tại văn bản nêu trên.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp