Loading ...

Kiến nghị của Công ty TNHH Trang Trại xanh Thu Thủy

Ngày đăng:30-03-2016 | 14:19:39

Công ty hiện đang gặp khó khăn trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản sở hữu trên đất đã quy hoạch thiết kế thực hiện dự án phát triển của doanh nghiệp (UBND xã đã đồng ý cấp giấy chứng nhận nhưng vướng mắc ở cấp huyện Đắk Song.)

Vấn đề này được UBND huyện Đắk Song trả lời như sau:

Qua kiểm tra thực địa và hồ sơ địa chính, tại vị trí đất đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Cao Thị Thu Hà có chồng chéo với phần diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đinh Xuân Thu năm 2008, 2009. Tổng diện tích được cấp cho ông Đinh Xuân Thu là 421.234m2. Phần diện tích này được đo đạc độc lập năm 2008 và năm 2009, không có các điểm tọa độ. Vì thế không thể xác định được chính xác phần diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đinh Xuân Thu nên không xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Cao Thi Thu Hà tránh sự chồng chéo với diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận.

Hướng giải quyết của UBND huyện Đăk Song đề nghị ông Đinh Xuân Thu liên hệ với các tổ chức tín dụng mà ông Thu đang thế chấp quyền sử dụng đất, để phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Song lập thủ tuc cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dung đất của ông Đinh Xuân Thu, sau đó ông Đinh Xuân Thu sẽ làm các thủ tục chuyển nhường quyền sử dụng đất cho bà Cao Thị Thu Hà theo quy định của pháp luật.

 Khu rừng thông thuộc rừng phòng hộ và đầu nguồn nước của Trang trại tổng hợp Thu Thủy trực thuộc công ty, nằm trong dự án phát triển khu du lịch sinh thái của Công ty. Hiện nay mức độ chặt phá rừng thông chiếm đất của các hộ dân liền kề đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng khó quản lý.

Vấn đề này được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời như sau:

- Qua quá trình kiểm tra tại khu vực rừng thông của các hộ dân liền kề để xác minh tình trạng phá rừng thông để chiếm đất của các hộ dân liền kề theo như phản ánh của Công ty thì lực lượng kiểm lâm phát hiện 01 vụ phá rừng với 950m 2 tại khoản 6 tiểu khu 1615, chưa xác định được đối tượng, thời gian phá theo Công ty TNHH trang trai xanh Thu Thủy cung cấp là vào ngày 28 tết Bính Thân, Hạt kiểm lâm huyện Đăk Song tiến hành đo diện tích nêu trên và thiết lâp hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Diện tích rừng bi phá nói trên nằm trong khu vưc công ty dự kiến xin quản lý bảo vê, chăm sóc.

Đề nghị giao khu rừng thông liền kề nói trên cho Công ty nhận quản lý bảo vệ và chăm sóc:

Vấn đề này được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời như sau:

Qua quá trình kiểm tra diện tích rừng thông theo đề nghị của Công ty muốn được Nhà nước giao để quản lý bảo vệ rừng. Diện tích thông này thuộc khoảnh 6 tiêu khu 1615 diện tích 13,2 ha; đối tượng là rừng sản xuất được UBND huyện Đăk Song tạm giao cho cộng đồng bản Đăk Lép quản lý bảo vệ.

Về Công tác khác: Đề nghị công ty cung cấp một số hồ sơ có liên quan (Kèm theo Công văn số 123/KL-BTTN ngày 25 tháng 2 năm 2016 của Chi Cục kiểm lâm).

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp