Loading ...

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Công ty Cổ phần phân bón thương mại Phú Thịnh

Ngày đăng:24-10-2014 | 10:27:33
(ipcdaknong.com.vn) – Trong buổi làm việc giữa Đoàn công tác số 3 của tỉnh do Đồng chí Nguyễn Đức Luyện - Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương với Công ty Cổ phần phân bón thương mại Phú Thịnh, Lãnh đạo Công ty đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của Công ty với chính quyền Tỉnh, Đồng chí Nguyễn Đức Luyện - Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn công tác đã chỉ đạo hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết kiến nghị, đề xuất của Công ty như sau:

          Đối với kiến nghị về xin thuê thêm 10.000 m2 đất tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Thuận An để mở rộng mặt bằng sản xuất, đảm bảo quy định về diện tích đối với Nhà máy sản xuất phân bón:

          Chỉ đạo hướng giải quyết: UBND tỉnh giao UBND huyện Đắk Mil chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thuận An và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cục bộ đối với 10.000m2 đất tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Thuận An để sớm giao cho Công ty thực hiện dự án; kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, Công ty tạm ứng để chi trả và sẽ được trừ dần vào tiền thuê đất và phí sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; hoàn thành báo cáo kinh tế - kỹ thuật các hạng mục: san lấp mặt bằng đối với 10.000 m2 đất bổ sung, hoàn thiện đường giao thông từ trục chính vào Nhà máy, hệ thống cấp điện Nhà máy trước ngày 31/10/2014, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

          Đối với kiến nghị về giá đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty:

          Chỉ đạo hướng giải quyết: UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc xây dựng bảng giá đất và phí sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đối với Cụm Công nghiệp Thuận An trước ngày 31/10/2014; hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty trước ngày 15/10/2014.

          Đối với kiến nghị về hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được thuận lợi:

          Chỉ đạo hướng giải quyết: UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí hỗ trợ cho UBND huyện Đắk Mil xây dựng các hạng mục nêu trên trong kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015; trước mắt tham mưu xử lý cho UBND huyện Đắk Mil khoản 1,5 tỷ đồng để san lấp mặt bằng đối với 10.000 m2 đất bổ sung để giao cho Công ty trong năm 2014.

          Đối với kiến nghị về bỏ quy định khi xuất hóa đơn bán hàng phải ghi bổ sung thêm nội dung "thời gian xuất bán, họ tên lái xe chở hàng và biển kiểm soát phương tiện chở hàng", gây thêm phần khó khăn cho doanh nghiệp:

          Chỉ đạo hướng giải quyết: UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh kiểm tra cụ thể về quy định khi viết hóa đơn bán hàng với nội dung ghi bổ sung như “thời gian xuất bán, họ tên lái xe chở hàng và biển kiểm soát phương tiện chở hàng”, trên tinh thần không đặt ra những thủ tục, giấy phép con để gây khó khăn cho doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/10/2014.

          Ngoài ra, Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Trung tâm phát triển Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thuận An báo cáo toàn bộ hoạt động của Trung tâm, những khó khăn, vướng mắc về mô hình quản lý, nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp và đề xuất các giải pháp cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp thực hiện dự án; các Sở, ngành khi kiểm tra các thủ tục đối với các dự án trong Cụm Công nghiệp Thuận An, hạn chế việc áp dụng cứng nhắc các quy định để xử phạt, gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp trong điều kiện Cụm Công nghiệp chưa được đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ chế quán lý còn nhều tồn tại, vướng mắc.

Văn Trần - Trung tâm xúc tiến Đầu tư

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp