Loading ...

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Công ty TNHH Nông nghiệp MJ Việt Nam

Ngày đăng:24-10-2014 | 14:42:03
(ipcdaknong.com.vn) - Trong khuôn khổ chương trình làm việc giữa chính quyền địa phương với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, vừa qua, Đoàn công tác số 03 do Đồng chí Nguyễn Đức Luyện - Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo một số Sở, ngành, địa phương đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Nông nghiệp MJ Việt Nam. Sau khi lắng nghe Lãnh đạo Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ triển khai thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị, Đồng chí Nguyễn Đức Luyện - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác đã chỉ đạo hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của Công ty như sau:

          Về hưởng các ưu đãi đầu tư:

          Công ty TNHH Nông nghiệp MJ Việt Nam là doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, hiện nay, Doanh nghiệp chưa được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định tại Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và Nghị định số 210/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

          Chỉ đạo hướng giải quyết: UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm xúc tiến Đầu tư) có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định.

          Về giá thuê đất:

Doanh nghiệp đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về giá thuê đất theo thời hạn cho thuê đất với hình thức trả tiền một lần đối với diện tích 47.056m­2 tại thôn Tân Bình, xã Nam Dong, huyện Cư Jút để đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất theo quy định.

          Chỉ đạo hướng giải quyết: UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Cư Jút và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý và có văn bản trả lời cụ thể cho Doanh nghiệp về giá thuê đất đối với diện tích nêu trên.

          Về thu hồi đất:

Hiện nay, Công ty chưa thống nhất với các hộ dân về phương án xử lý để thu hồi đất tại tiểu khu 826, xã Ea Pô, huyện Cư Jút đưa vào thực hiện dự án. Do vậy, Doanh nghiệp mong muốn nhà nước hỗ trợ trong việc thỏa thuận, thống nhất với các hộ dân có đất canh tác trong khu vực nêu trên.

          Chỉ đạo hướng giải quyết: UBND tỉnh giao UBND huyện Cư Jút chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc rà soát, xác định cụ thể vị trí, diện tích đất có rừng tại tiểu khu 826 để tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh xử lý; đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Nông nghiệp MJ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Cư Jút thực hiện thỏa thuận, thống nhất phương án giải quyết với các hộ dân theo hình thức thu hồi đất có hỗ trợ cho người dân để thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Văn Trần - Trung tâm xúc tiến Đầu tư

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp