Loading ...

Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn Công ty Cổ phần sản xuất chế biến Nông Sản Việt

Ngày đăng:23-10-2014 | 15:07:04
(Ipcdaknong.com.vn) - Vừa qua, Đoàn công tác số 03 do Đồng chí Nguyễn Đức Luyện - Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo một số Sở, ngành, địa phương có buổi làm việc với Công ty Cổ phần sản xuất chế biến Nông Sản Việt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Doanh nghiệp. Sau khi lắng nghe lãnh đạo Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh; tiến độ triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị, Đồng chí Nguyễn Đức Luyện - Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng đoàn đã chỉ đạo hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Công ty như sau:

          Một là về công tác quản lý bảo vệ rừng:

          Hiện nay, tại khu vực thực hiện dự án của Công ty, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và chống người thi hành công vụ diễn biến hết sức phức tạp, các đối tượng phá rừng có tổ chức hoạt động công khai, gây áp lực lớn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị.

          Chỉ đạo hướng giải quyết: UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần sản xuất chế biến Nông Sản Việt phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng; tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép tiếp tục diễn ra trên lâm phần đơn vị quản lý; chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý đất đai; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời khẩn trương rà soát lại toàn bộ diện tích đất của đơn vị đang quản lý để xác định rõ những diện tích không có nhu cầu sử dụng, diện tích rừng bị phá, bị cháy, đất người dân đã xâm canh, lấn chiếm... Riêng đối với diện tích các cây trồng đã quy hoạch không phù hợp phải có văn bản xin điều chỉnh quy hoạch của dự án.

          Hai là về vấn đề tranh chấp đất đai:

          Công tác thu hồi đất, xử lý đất xâm canh gặp nhiều khó khăn, ngoài diện tích rừng bị phá, lấn chiếm còn có diện tích đã được quy hoạch sản xuất nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi được do các hộ dân chưa chấp thuận; UBND các huyện Đắk Song, Đắk R'Lấp và các cơ quan chức năng thiếu quan tâm và chậm trễ trong việc xử lý dẫn đến tình trạng tranh chấp kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

          Chỉ đạo hướng giải quyết: Trên cơ sở các văn bản đã chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 154/TB-UBND ngày 11/9/2013, Công văn số 226/UBND-NN ngày 19/01/2014, Công văn số 698/UBND-NN ngày 05/03/2014 và Kết luận số 3300/KL-UBND ngày 07/8/2014, UBND tỉnh sẽ tổ chức họp mời lãnh đạo các huyện Đắk Song, Đắk R'Lấp và các sở, ban, ngành có liên quan để thống nhất phương án xử lý, giải quyết tình trạng tranh chấp đất đai và hỗ trợ cho Công ty trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

          Ba là về chính sách ưu đãi đầu tư:

          Thời gian qua, Công ty đã bước đầu triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng một số tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, chăm sóc và gặt hái được thành công nhất định. Tuy nhiên, do vốn đầu tư ban đầu lớn, nên Công ty gặp khó khăn về tài chính và mong muốn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo chính sách ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông để thực hiện dự án thuận lợi và khả thi hơn.

          Chỉ đạo hướng giải quyết: UBND tỉnh giao Trung tâm xúc tiến Đầu tư tỉnh có văn bản hướng dẫn thực hiện các thủ tục để được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và chính sách ưu đãi về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Văn Trần (t/h) - Trung tâm xúc tiến Đầu tư

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp