Loading ...

Thông báo kết quả trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần năng lượng Tân Việt Đức.

Ngày đăng:10-06-2016 | 10:18:47
Dự án thủy điện Đắk Buk So 1 địa điểm xây dựng dự án tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, dự kiến đến tháng 12 năm 2017 phát điện hòa và đường điện Quốc gia. Đến nay, Công ty đã hoàn thành thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, đường giao thông, đường vận hành tới nhà máy. Xây dựng đường tải điện 22kv được 10km còn lại 2km, đo vẽ lại địa hình, địa chính toàn diện tích 195,92ha để làm giải thửa áp giá đền bù được chính xác. Kính đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông và các Sở, Ban, ngành xem xét cấp giấy phép xây dựng cho dự án thủy điện Đắk Búk So 1. Để Công ty chúng tôi thực hiện thủ tục tiếp theo và tiến hành khởi công dự án. Công ty chúng tôi cam kết khi giải phóng mặt bằng đến đâu sẽ xây dựng dự án đến đó, cho phù hợp với quá trình đền bù, đồng thời để bảo đảm tiến độ thi công của dự án.

Vấn đề này, Sở Xây dựng trả lời như sau:

Hiện nay, Dự án Thủy điện Đắk Buk So I tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức và xã Trường Xuân, huyện Đắk Song; Khu đất thực hiện dự án đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi số 271/QĐ-UBND ngày 26/02/2009 với diện tích tổng thể là 195,92ha. Doanh nghiệp đã hoàn thành thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, đánh giá tác động môi trường, tuy nhiên do khó khăn về tài chính doanh nghiệp chỉ hoàn thành công tác đền bù khoảng 05ha/195,92ha nên dự án chưa được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện việc đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo đúng qui đinh. Hiện tại doanh nghiệp đang tiến hành đo vẽ lại địa hình, địa chính để làm giải thửa áp giá đền bù 2016.

- Xét thấy Doanh nghiệp có quyết tâm thực hiện dự án, để tháo gỡ vướng mắc cho Doanh nghiệp, Sở Xây dựng thống nhất với đề xuất của doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành giao đất cho doanh nghiệp theo từng giai đoạn, khu vực được giải phóng mặt bằng và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính thì hướng dẫn Chủ đầu tư làm thủ tục để được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự kiến giai đoạn 1 khoảng 30ha khu vực xây dựng nhà máy, đập, tuyết năng lượng để doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ triển khai đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo từng giai đoạn.

- Dự án thủy điện Đăk Buk So I thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng, doanh nghiêp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại bộ phận 01 cửa Sở Xây dựng. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo giai đoạn).

+ Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy của cơ quan Cảnh sát PCCC.

+ Báo cáo kết quả thẩm định; văn bản phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định.

+ Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiêm, chủ trì thiết kế theo Phụ lục số 9 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng.

+ 02 bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

Bản vẽ tổng mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/100 – 1/500.

Bản vẽ các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Bản vẽ  các mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lê 1/50, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính (móng, khung, tường, mái chịu lực), kèm theo hồ sơ đồ đấu nối với hệ thồng hạ tầng kỹ thuật về : Giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 – 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về PCCC.

Đ.T – TTXTĐT

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp