Loading ...

Thông báo kết quả trả lời kiến nghị của Công ty TNHH MTV cà phê Đắk Nông.

Ngày đăng:10-06-2016 | 10:18:11
Môi trường xã hội không thuận lợi cho quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh; các vụ việc lấn chiếm đất đai của doanh nghiệp; làm nhà trái phép trên đất sản xuất của doanh nghiệp (20 vụ); tự ý hủy hoại tài sản của doanh nghiệp (15 vụ chặt phá vườn cây cà phê, cây che bóng chắn gió) tuy đã được báo cáo nhiều lần cho chính quyền địa phương và cơ quan công an song chậm được giải quyết.

Vấn đề này, UBND huyện Tuy Đức trả lời như sau (tại Thông báo Kết luận số 40/TB-UBND ngày 24/5/2016 của UBND huyện Tuy Đức):

 Giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Đắk Ngo, Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông tiến hành kiểm tra, rà soát lại việc xử lý lấn đất trái phép tại Nông trường Cà phê Đăk Ngo; báo cáo UBND huyện trong tháng 5/2016.

Công an huyện tiếp tục nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự và kịp thời xử lý theo quy định các vụ việc phát sinh có liên quan đến Nông trường cà phê Đắk Ngo; báo cáo kết quả xử lý cho UBND huyện.

Giao UBND xã Đắk Ngo tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyệt đối không để người  dân tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn.

Đề nghị Công ty TNHH MTV cà phê Đắk Nông chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện và UBND xã Đắk Ngo để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trên khu vực do Công ty quản lý.

Chậm thu hồi đất phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội của địa phương: Căn cứ các công văn 194/CV-UBND ngày 9/12/2013; công văn 2109/UBND-NN ngày 28/5/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ĐăkNông, Công ty cà phê ĐăkNông đã lập tờ trình số 69 /TT-CTy ngày 14/3/2014 v/v trả đất nông nghiệp về địa phương để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội với diện tích là 50,3 ha thuộc địa bàn các xã ĐăkNgo, Quảng Tân (Tuy Đức) 37,7 ha; Quảng Tín, Kiến Thành (huyện ĐăkR’Lấp) 12,63 ha; tháng 9/2015 Sở Tài nguyên và Môi trường mới tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh ra quyết định thu hồi diện tích 37,7 ha thuộc địa bàn 2 xã ĐăkNgo và Quảng Tân (huyện Tuy Đức) để địa phương bố trí đất ở cho người dân và đất công trình công cộng khác; diện tích 12,63 ha tại ðịa bàn xã Quảng Tín, Kiến Thành (huyện ĐăkR’lấp) đến nay chưa được thu hồi trong khi cơ quan thuế vẫn tiếp tục thu tiền sử dụng đất đối với doanh nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh Đăk Nông sớm có quyết định thu hồi để chính quyền địa phương có kế hoạch cấp đất ở cho người dân nhằm sớm ổn định cuộc sống và thuận lợi cho công tác quản lý trật tự xã hội của chính quyền cơ sở.

Vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Đối với diện tích đất tai xã Quảng Tín, Kiến Thành, huyện Đăk R’lấp Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông đề nghị giao trả về địa phương quản lý. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản hướng dẫn số 1784/TN&MT-QHGĐ, ngày 31/07/2015 về việc lập hồ sơ giao đất về địa phương quản lý của Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông (Có văn bản kèm theo). Tuy vậy, đơn vị vẫn chưa lập hồ sơ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Để thực hiện việc thu hồi 12,63 ha đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông tại xã Quảng Tín, Kiến Thành huyện Đăk R’lấp giao về cho UBND huyện Đăk R’lấp quản lý bố trí sử dụng theo quy hoạch. Đề nghị Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông trực tiếp làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ thu hồi đất theo quy định (Số điện thoại liên hệ hướng dẫn: 0983.491.345).

Đ.T – TTXTĐT

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp