Loading ...

Thông báo kết quả trả lời kiến nghị của Công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt

Ngày đăng:03-11-2016 | 09:40:37
Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 5625/UBND-CNXD, về việc xử lý một số kiến nghị của Công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt, theo đó:

Về kiến nghị hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng trạm nâng áp để phục vụ nhà máy điện mặt trời.

Theo quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thì nhà máy thuộc đối tượng được ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (cấp điện, cấp nước, đường giao thông, thông tin liên lạc) bằng 20% giá trị quyết toán công trình kết cấu hạ tầng đã xây dựng, nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh dự kiến đầu tư dự án xây dựng đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song, đi qua vị trí xây dựng nhà máy; dự án có tổng mức đầu tư 87 tỷ đồng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn tại Báo cáo số 6859/BC-BKHĐT ngày 30/8/2016, dự kiến khởi công xây dựng năm 2017); việc đầu tư đường này hỗ trợ trực tiếp vào vùng dự án và nhà máy.

Về kiến nghị cam kết mua lại toàn bộ sản lượng điện và hỗ trợ giá bán điện trực tiếp vào lưới điện quốc gia với giá bổ sung 5 cents/kwh.

Theo dự thảo cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, đã được Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ thì bên mua điện (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) có trách nhiệm mua lại toàn bộ sản lượng điện từ các dự án điện mặt trời với giá mua điện tại thời điểm giao nhận điện là 2.352 đồng (tương đương 11,2 cents). Giá điện này chỉ áp dụng cho các dự án điện mặt trời nối lưới có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% và quy mô công suất không quá 100MW. Tuy nhiên, hiện nay cơ chế hỗ trợ này vẫn được Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành; vì vậy, sau khi cơ chế này được ban hành, UBND tỉnh Đắk Nông sẽ căn cứ tiến hành các thủ tục để nhà đầu tư được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Tại Công văn số 4282/EVN-KHTTĐ, ngày 10/10/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chấp thuận về nguyên tắc việc mua điện cho Nhà máy điện mặt trời của Công ty.

Về kiến nghị sử dụng nguồn ngân sách tỉnh (được bù vào từ việc không phải trồng rừng tái tạo, thu thuế khoáng sản, thu phí bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường từ hoạt động của nhà máy thủy điện, nhà máy nhôm,…) bù lỗ cho nhà máy.

Hiện nay, tỉnh Đắk Nông chưa ban hành cơ chế hỗ trợ bù lỗ cho các dự án hoạt động trên địa bàn tỉnh và tình hình ngân sách của tỉnh rất khó khăn, vì vậy, UBND tỉnh ghi nhận đề xuất của nhà đầu tư và sẽ xem xét trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo đúng quy định.

Trần Toàn – TTXTĐT

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp