Loading ...

Thông báo kết quả trả lời kiến nghị của Công ty TNHH nông lâm nghiệp Vinh Lộc Phát

Ngày đăng:26-07-2016 | 09:29:59
Doanh nghiệp xin chủ trương khảo sát chi tiết vị trí lập dự án đầu tư trồng rừng tại tiểu khu 1313 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức quản lý.

Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau: Hiện nay, Hội đồng giải thể doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đang tiến hành các thủ tục giải thể Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức theo quy định của pháp luật; theo đó, việc xử lý các hợp đồng thuê đất, liên doanh, liên kết; xử lý đất đai; xử lý tài chính sẽ được Hội đồng giải thể xây dựng phương án cụ thể. Do vậy, trong thời gian Hội đồng giải thể làm các thủ tục giải thể doanh nghiệp, UBND tỉnh chưa xem xét đề nghị Công ty TNHH nông lâm nghiệp Vinh Lộc Phát. Trường hợp, doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư các dự án khác vào tỉnh thì liên hệ trực tiếp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông để được tư vấn, hỗ trợ.

Đức Toàn – TTXTĐT

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp