Loading ...

Trả lời kiến nghị cho Hợp tác xã nông lâm nghiệp thương mại và dịch vụ Tia Sáng

Ngày đăng:24-04-2014 | 15:04:41
(ipcdaknong.com.vn) Trung tâm xúc tiến Đầu tư tỉnh nhận được‎ kiến nghị của Hợp tác nông lâm nghiệp thương mại và dịch vụ Tia Sáng (gọi tắt: HTX) về việc chuyển quyền sử dụng đất của cá nhân sang HTX để thực hiện dự án sản xuất rau, củ, quả và hoa trong nhà có mái che tại thôn Tân Lợi, xã Đăk Rmoăn, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được hỗ trợ kinh phí bồi thường về đất mà nhà đầu tư chi trả cho chủ sở hữu đất cũ.

Sau khi nhận được kiến nghị của HTX, Trung tâm xúc tiến Đầu tư đã có văn bản gửi Sở Tài chính xem xét, trả lời. Nay, Trung tâm thông báo kết quả trả lời của Sở Tài chính cụ thể như sau:

          Việc thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo đó, trường hợp tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường theo phương án đã được xét duyệt thì được nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp hoặc được tính vào vốn đầu tư của dự án.

          Trung tâm thông báo kết quả giải quyết để hợp tác xã biết và thực hiện vấn đề trên.

Duy Nhất – ipcdaknong.com.vn

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp