Loading ...

Trả lời kiến nghị Công ty TNHH TM - DV - XD Xuân Quỳnh

Ngày đăng:06-08-2014 | 17:00:32
(ipcdaknong.com.vn) Trong thời gian qua, Trung tâm xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tỉnh Đắk Nông nhận được kiến nghị của Công ty TNHH TM - DV - XD Xuân Quỳnh, địa chỉ: xã Đăk BukSo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông về việc Doanh nghiệp đang đầu tư dự án xây dựng Trường mầm non tư thục tại xã Đắk BukSo, huyện Tuy Đức (đây là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), tuy nhiên hiện nay Doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi cao nhất về tiền thuê đất và sử dụng đất mà chỉ được giảm 50%.

Sau khi tổng hợp và gửi cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết, Trung tâm thông báo kết quả trả lời cho Doanh nghiệp cụ thể như sau:

* Theo quy định của Trung ương:

- Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Tại điểm a, khoản 1, Điều 19 của Nghị định này quy định miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê trong trường hợp Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Căn cứ Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Tại mục 1, 2 khoản 3, Điều 1  của Nghị định này, sửa đổi bổ sung Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường quy định:

“1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực. Mức tối đa là miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án; mức tối thiểu bằng mức ưu đãi theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư”.

* Theo quy định của địa phương:

- Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tại điểm a, khoản 1, Điều 4 của Quyết định này quy định: “Giảm 50% tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với cơ sở xã hội hóa trên địa bàn các phường thuộc thị xã, thị trấn, các xã là trung tâm huyện và trên hiện trạng đất ở” (xã Đắk Buk So là xã trung tâm của huyện Tuy Đức).

Căn cứ vào các quy định của pháp luật nêu trên, Dự án xây dựng Trường mầm non tư thục của Công ty TNHH TM - DV - XD Xuân Quỳnh đầu tư tại xã Đắk BukSo, huyện Tuy Đức là dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Do vậy, Doanh nghiệp được miễn, giảm 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là phù hợp với quy định của Trung ương và địa phương.

Trung tâm thông báo kết quả giải quyết để Công ty biết và làm các thủ tục liên quan để được hưởng ưu đãi theo quy định.

Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Công ty phản ánh kịp thời về Trung tâm xúc tiến Đầu tư để Trung tâm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

H.N-Trung tâm xúc tiến Đầu tư

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp