Loading ...

6 tháng, chấp thuận chủ trương đầu tư 7 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.198 tỷ đồng

Ngày đăng:24-06-2020 | 14:28:25
Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 7 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.198 tỷ đồng.

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp có 1 dự án; lĩnh vực thương mại, dịch  vụ có 1 dự án; lĩnh vực nông nghiệp có 2 dự án; lĩnh vực năng lượng có 2 dự án và lĩnh vực khoáng sản có 1 dự án.

Ảnh minh họa

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch-Đầu tư  phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, điều chỉ và kiên quyết đưa ra khỏi danh mục các dự án không còn phù hợp hoặc bổ sung vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Nguồn http://baodaknong.org.vn/kinh-te/6-thang-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-7-du-an-voi-tong-von-dau-tu-dang-ky-1-198-ty-dong-80431.html

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp