Loading ...

Đổi phương án kiểm soát giống cây lâm nghiệp để phòng, chống Covid-19

Ngày đăng:06-08-2020 | 10:33:32
Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh Đắk Nông vừa ban hành văn bản số 1221 hướng dẫn biện pháp nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 26 cơ sở sản xuất, buôn bán giống cây trồng lâm nghiệp. Để tránh phiền hà và tập trung phòng, chống Covid-19, Sở Nông nghiệp- PTNT hướng dẫn các huyện, thành phố, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tự thực hiện các biện pháp để bảo đảm chất lượng cây giống.

Công ty TNHH MTV Cây giống Trần Bính (Gia Nghĩa) là cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp có đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước

Năm 2020 Sở Nông nghiệp- PTNT sẽ không tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp. Chi Cục Kiểm lâm tỉnh được giao nhiệm vụ lồng ghép việc kiểm soát nguồn giống qua hoạt động kiểm tra, nghiệm thu kết quả trồng rừng. Việc kiểm tra hoạt động này sẽ được chuyển sang năm 2021.

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/doi-phuong-an-kiem-soat-giong-cay-lam-nghiep-de-phong-chong-covid-19-81261.html

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp