Loading ...

Gỡ rào cản, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Ngày đăng:28-08-2017 | 15:42:32
Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hiện còn 5.719 điều kiện kinh doanh (thường gọi là giấy phép con), trong đó gần 3.000 "giấy phép con" đang được quy định tại các văn bản pháp luật được ban hành không đúng thẩm quyền.

Cũng theo đánh giá của VCCI, có ít nhất 16 trong số 243 ngành nghề được xác định là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện vốn không phù hợp, 10 ngành nghề cần điều chỉnh phạm vi kiểm soát,...

Bên cạnh đó, thuế, phí cũng đang là gánh nặng, hạ thấp cơ hội và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) Việt Nam. Khảo sát về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2017 đã chỉ rõ, chi phí kinh doanh ở Việt Nam về cơ bản vẫn cao so với các nước trong khu vực ASEAN. DN Việt Nam đang phải chịu chi phí nộp thuế cao trong khu vực, ở mức 39,1% so với lợi nhuận, cao hơn gấp hai lần so với Xin-ga-po. Nghiêm trọng hơn, ngoài các chi phí chính thức, DN còn phải chịu lượng lớn hơn nhiều các chi phí không chính thức có thể phát sinh ở mọi công đoạn kinh doanh và trong tất cả quá trình thực thi quy định của pháp luật.

Năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh là năm tập trung tháo gỡ các rào cản, giảm chi phí cho DN, từ những khoản chi phí chính thức cho tới không chính thức. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ cùng các cấp, ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, gỡ bỏ các rào cản kinh doanh cho DN.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã liên tục làm việc với các bộ, ngành, địa phương để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ, chỉ đạo liên quan cắt giảm chi phí cho DN. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cần có quyết tâm thật lớn cùng những giải pháp thật sự mang tính đột phá nhằm tiếp tục cải thiện hiệu quả môi trường đầu tư và kinh doanh; nâng cao chất lượng hệ thống thể chế, pháp luật kinh doanh bảo đảm các yếu tố: đồng bộ, nhất quán, minh bạch, hợp lý, hiệu quả và ổn định. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc giao cho các bộ, ngành tự rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực của mình là chưa hợp lý bởi chính các bộ, ngành là cơ quan xây dựng chính sách, thực thi chính sách, sau đó lại được giao tự rà soát và cắt bỏ đi cái mà mình vừa ban hành trước đó thì rất khó mang lại hiệu quả.

Do đó, cần thiết lập cơ chế, bộ máy độc lập về giám sát kết quả rà soát cũng như chất lượng thể chế kinh doanh và trách nhiệm thi hành pháp luật của các bộ, ngành, địa phương. Ngoài ra, cần tạo kênh tiếp nhận và xử lý hiệu quả thông tin phản ánh của doanh nghiệp trong quá trình thực thi tuân thủ pháp luật. Quan trọng nhất là đổi mới thực chất bộ máy hành chính thực thi pháp luật kinh doanh, chính sách hỗ trợ DN và tiếp tục cải cách cơ chế điều phối, phối hợp giữa các cấp, các ngành.

 

Theo nhandan.org.vn                                                  

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp