Loading ...

Sản xuất công nghiệp giảm mạnh trong tháng Tết Nguyên đán

Ngày đăng:25-02-2016 | 17:36:10
Tổng cục Thống kê cho biết, do tháng 2 năm nay có nhiều ngày nghỉ Tết Nguyên đán nên chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 2 giảm 22,3% so với tháng trước, tuy nhiên vẫn tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.
Tháng 1, sản xuất công nghiệp tăng 5,9% so với cùng kỳ
Tháng 1/2016, sản xuất công nghiệp tại Hà Nội và TP.HCM đều giảm
Ảnh minh họa

Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành chế biến, chế tạo tăng 8,5%, đóng góp 6,0 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 12,8%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 9,2%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 1,7%, làm giảm 0,4 điểm phần trăm mức tăng chung.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 1/2016 giảm 3,8% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng 24,5%; sản xuất đồ uống tăng 23,1%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 19,9%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 18,6%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 15%; sản xuất thiết bị điện tăng 13,1%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/2/2016 tăng 8,9% so với cùng thời điểm năm 2015. Trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 6,4%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 1,1%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất giảm 1,6%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu giảm 3,7%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 6,9%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 11,2%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 54,5%; sản xuất thuốc lá giảm 64,5%.

Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều mức tăng chung: Sản xuất đồ uống tăng 56,1%; sản xuất kim loại tăng 34,8%; sản xuất xe có động cơ tăng 32,2%; sản xuất trang phục tăng 25,5%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 24,5%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 19,7%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 14,6%.

Số lao động đang làm việc trong các DN công nghiệp tại thời điểm 1/2/2016 tăng 6,2% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực DNNN tăng 0,5%; DN ngoài Nhà nước tăng 4,8%; DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,6%.

Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,3% so với cùng thời điểm năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,8%; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 1,3%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 1,7%.

 

Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp