Loading ...

UBND tỉnh phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 – 2020

Ngày đăng:18-04-2017 | 08:43:43
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả. Phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Cụ thể, Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sẽ triển khai 4 nội dung gồm: Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp; Đổi mới công tác giới thiệu, phổ biến và bồi dưỡng kiến thức pháp luật để phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp; Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật.

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo Chương trình này chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Theo: daknong.gov.vn

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp