Loading ...

Dự án công nghiệp cơ khí phục vụ ngành công nghiệp khai thác bauxite

Ngày đăng:17-02-2014 | 14:56:56

MÃ SỐ

IPC DAKNONG – 01

TÊN DỰ ÁN

DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ PHỤC VỤ NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC BAUXITE

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

  Xuất phát từ nhu cầu thực tế của Nhà máy alumin Nhân Cơ, với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, đang được triển khai xây dựng. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014, công suất nhà máy đạt 650.000 tấn/năm và đến năm 2020 công suất được tăng lên 1,2 triệu tấn/năm. Từ đó mở ra cho Đắk Nông cơ hội đầu tư phát triển ngành công nghiệp phụ trợ để khai thác mỏ bauxite - tuyển alumin - luyện nhôm... đó là lý do tỉnh Đắk Nông cần kêu gọi đầu tư dự án này

QUY MÔ DỰ ÁN

- Diện tích: khoảng 02 ha.

- Vốn đầu tư: khoảng 100 tỷ đồng.

- Hình thức đầu tư: đầu tư mới, trực tiếp từ nhà đầu tư.

 

ĐỊA ĐIỂM

ĐẦU TƯ

- Vị trí: Tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

THÔNG TIN VÙNG DỰ ÁN

1. Điều kiện tự nhiên:

- Khu công nghiệp Nhân Cơ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg, ngày 21/8/2006, nằm ở địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, có quy mô diện tích trên 106,8 ha, cơ cấu sử dụng đất được phân bố với đất xây dựng nhà máy, kho tàng, bến bãi 57,31 ha; đất xây dựng nhà điều hành, công cộng, dịch vụ 2,73ha, đất cây xanh 18,81 ha; đất công trình đầu mối, kỹ thuật 7,17 ha,…

- Khu Công nghiệp Nhân Cơ – huyện Đắk R’lấp cách thị xã Gia Nghĩa 15 km theo hướng Tây của Quốc lộ 14, cách thành phố Hồ Chí Minh 230 km.

- Khí hậu thuộc kiểu nhiệt đới gió mùa, có 02 mùa, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Lượng mưa trung bình 2.300 -2.400 mm/năm.

- Nhiệt độ trung bình năm 23oC.

- Độ ẩm không khí trung bình năm: 82%.

- Độ cao so với mực nước biển trên 700 m.

- Dân số: 80.515 người, lao động trong độ tuổi từ 15 tuổi trở lên chiếm hơn 65%. Lao động qua đào tạo chiếm 24,5%.

- Mật độ dân số trung bình: 126,94 người/km2 (năm 2012)

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đắk R’lấp:

- Về tỷ trọng cơ cấu kinh tế: Nông lâm – Ngư nghiệp chiếm 54,4%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 20,5%; Thương mại và Dịch vụ chiếm 25,1%.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá trên địa bàn ước đạt 1.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trong năm 2012 đạt 28,5 triệu đồng/người.

3. Yếu tố đầu ra, đầu vào của dự án:

3.1 Yếu tố đầu vào:

3.1.1 Tổng quan về bauxite Đắk Nông: Bauxite là nguồn khoáng sản có trữ lượng lớn Đông Nam Á, phân bố ở thị xã Gia Nghĩa, các huyện Đắk G’long, Đắk R'lấp, Đắk Song, Tuy Đức, trữ lượng dự đoán 5,4 tỉ tấn, trữ lượng thăm dò 2,6 tỉ tấn, hàm lượng Al2O3 từ 35-40%, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 167/2007/QĐ-TTg ngày 01/11/2007 phê duyệt, quy hoạch, phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng bauxite giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025.

Đắk Nông xây dựng Nhà máy alumin Nhân Cơ năm 2012 với công suất nhà máy 650.000 tấn/năm; năm 2020: công suất nhà máy: 1.300.000 tấn/năm. Giai đoạn sau xây dựng thêm 3 Nhà máy, nâng tổng công suất trong khoảng 10 triệu – 13 triệu tấn anlumin/năm. 

Tổng diện tích quy hoạch của mỏ bauxite Nhân Cơ phục vụ cho Nhà máy alumin Nhân Cơ: dự kiến 2.864 ha, trữ lượng dự tính: 43.668.000 tấn quặng nguyên khai (thô), quặng tinh: 20.000.000 tấn, bình quân 01 ha khai thác 15.247,21 tấn quặng thô, quặng tinh 6.983 tấn quặng tinh.

- Công tác vận chuyển phục vụ cho khai thác và luyện alumin: theo dự báo, nếu nhà máy chưa đi vào hoạt động, thì khối lượng vận chuyển các chất phụ trợ phục vụ cho nhà máy alumin bằng 2/3 khối lượng chở quặng tinh đi. Trường hợp, khi nhà máy xây dựng hoàn thành, thì khối lượng vận chuyển các chất phụ trợ phục vụ cho nhà máy bằng 1/3 khối lượng chở quặng tinh đi.

3.1.2. Một số thông tin khác

- Suất đầu tư xây dựng nhà máy alumin: 1000 USD/tấn

- Tổng vốn đầu tư  theo quy hoach khoảng 13 tỷ USD

- Tổng diện tích quy hoạch khai thác bauxite khoảng  160.000 ha

- Tổng diện tích phải hoàn nguyên khoảng 50.000 ha.

- Nhà máy alumin Nhơn Cơ sẽ tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động.

- Được chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ dự án đầu tư; cơ sở hạ tầng thuận lợi.

- Việc nhu cầu vận chuyển lớn, đòi hỏi ngành cơ khí đi kèm để phục cho việc khai thác và hoàng nguyên đất rất lớn, do vậy, cần có các nhà máy sản xuất, sửa chữa máy móc tại khu vực này.

* Khó khăn:

- Lao động qua đào tạo còn thấp chỉ đạt 24,5%.

- Trình độ dân trí thấp, chủ yếu lao động phổ thông.

3.2 Yếu tố đầu ra:

Dự kiến sau năm 2014, nhà máy alumin Nhân Cơ được hoàn thiện, đây là cơ hội cho các ngành công nghiệp phụ trợ đi kèm.

4. Thông tin về đất đai:

- Đất đai: theo hai hình thức giao đất hoặc thuê đất.

- Hiện trạng đất đai vùng dự án: đất của người dân, chính quyền địa phương lên phương án đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch để xây dựng Khu Công nghiệp Nhân Cơ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỚI DỰ ÁN

I. Chính sách địa phương:

Theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về Ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, nếu nhà đầu tư đầu tư vào tỉnh Đắk Nông sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

1. Chính sách đất đai:

- Danh mục dự án theo khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết nêu trên thuộc diện các dự án tỉnh Đắk Nông thu hồi đất, trường hợp nhà đầu tư đề nghị và được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản theo phương thức tự thỏa thuận với người sử dụng đất thuộc phạm vi dự án để nhận quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nhưng còn 20% diện tích đất trở xuống chưa thỏa thuận được, thì tỉnh Đắk Nông thu hồi diện tích đất chưa thỏa thuận được để giao đất hoặc cho nhà đầu tư thuê.

2. Chính sách về tài chính, tín dụng:

- Vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh theo quy định của Quỹ đầu tư phát triển.

- Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư­ bằng 30% mức lãi suất thỏa thuận giữa nhà đầu tư với tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, hỗ trợ tối đa 01 tỷ đồng/dự án; thời gian hỗ trợ đầu tư không quá 3 năm kể từ thời điểm giải ngân vốn vay lần đầu tiên.

3. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, hệ thống kết cấu hạ tầng:

3.1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong hàng rào khu, cụm công nghiệp; khu kinh tế; khu, điểm du lịch:

- Hỗ trợ 15% giá trị quyết toán, nhưng tối đa không quá 10 tỷ đồng đối với dự án khu công nghiệp, khu kinh tế và không quá 5 tỷ đồng đối với cụm công nghiệp.

- Hỗ trợ 15% giá trị quyết toán, nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng với dự án khu du lịch và không quá 3 tỷ đồng đối với điểm du lịch

3.2. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp; khu kinh tế; khu, điểm du lịch:

- Về giao thông: hỗ trợ 50% giá trị quyết toán của dự án nhưng tối đa không quá 3 tỷ đồng.

- Về điện, nước, thông tin liên lạc đến chân hàng rào dự án của nhà đầu tư theo quy định.

3.3. Đối với các dự án nằm ngoài Khu CN, Cụm CN, Khu du lịch, điểm du lịch:

- Hỗ trợ 20% giá trị quyết toán chi phí xây dựng và thiết bị công trình kết cấu hạ tầng đã xây dựng, nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng/dự án.

4. Hỗ trợ đào tạo lao động:

* Điều kiện chung: sử dụng 20 lao động trở lên, làm việc ít nhất 2 năm, khóa đào tạo không quá 12 tháng:

- 100% kinh phí cho lao động (Người dân tộc thiểu số tại chỗ, Hộ nghèo, gia đình chính sách, người bị thu hồi đất canh tác, người tàn tật, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương).

- 70% kinh phí cho người có Hộ khẩu thường trú tại Đắk Nông.

- 100% kinh phí cho dự án có tổ chức truyền nghề, thời gian từ 03 tháng trở lên/khoá.

5. Hỗ trợ về khoa học công nghệ và môi trường:

- Hỗ trợ 50% tổng giá trị máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ, nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án.

- Hỗ trợ 50% chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường theo quy định, nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án.

II. Chính sách Trung ương:

- Thực hiện theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP, ngày 22/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ  ĐẦU TƯ

1. Tờ trình đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư;
2. Sơ đồ vị trí khu đất dự án (kèm theo hệ tọa độ VN2000);
3. Hồ sơ pháp lý, báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

4. Phương án sơ bộ đầu tư; chứng chỉ hành nghề của người đại diện pháp luật có liên quan đến ngành nghề kinh doanh.

5. Số lượng: 7 bộ, trong đó 01 bộ có dấu đỏ, 06 bộ phô tô.

ĐỊA CHỈ TƯ VẤN, HỖ TRỢ VÀ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

- Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
- Điện thoại: 05013.547534; Fax: 05013.548005.

- Website: ipcdaknong.com.vn
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Điện thoại: 05013.544333

- Website: daknongdpi.gov.vn

NGUỒN THÔNG TIN CUNG CẤP

- UBND huyện Đắk R’lấp.

- Niên giám thống kê năm 2012.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp