Loading ...

DỰ ÁN TRUNG TÂM THỂ DỤC, THỂ THAO HUYỆN KRÔNG NÔ

Ngày đăng:20-03-2016 | 12:23:54

MÃ SỐ

IPC DAKNONG – V.02

TÊN DỰ ÁN

DỰ ÁN TRUNG TÂM THỂ DỤC, THỂ THAO

 HUYỆN KRÔNG NÔ

 

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

Ngày nay, khi cuộc sống của nhân dân được nâng lên thì việc vui chơi, giải trí, chăm sóc, rèn luyện sức khỏe cho bản thân là vấn đề được người dân quan tâm; việc Xây dựng Trung tâm thể dục, thể thao trên địa bàn huyện Krông Nô đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao trên địa bàn huyện và các xã lân cận. Qua đó nhằm Góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện Krông Nô ngày càng phát triển. Hơn nữa ở đây chưa có trung tâm thể thao, trong khi đó người dân và đặc biệt là số cán bộ, viên chức của huyện có nhu cầu thể thao rất lớn, do vậy đầu tư dự án Trung tâm thể thao tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô là cần thiết.

QUY MÔ

DỰ ÁN

1. Tổng vốn đầu tư: 30 tỷ, trong đó: vốn chủ sở hữu 30%; vốn vay, huy động 70%.

2. Diện tích dự kiến: 17.491 m2.

ĐỊA ĐIỂM

ĐẦU TƯ

1. Vị trí: Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô.

2. Tọa độ định vị khu đất: Điểm 1 (X: 1378701.5; Y: 430641.45), điểm 2 (X: 1378708.05; Y: 430638.23), điểm 3 (X: 1378837.38; Y: 430677.86), điểm 4 (X: 1378794.75; Y: 430791.18), điểm 5 (X: 1378662.62; Y: 430758.9), điểm 6 (X: 1378659.52; Y: 430753.03).

THÔNG TIN VÙNG DỰ ÁN

1. Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý:

- Khí hậu thuộc kiểu nhiệt đới gió mùa, có 02 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

- Nhiệt độ trung bình năm 25oC.

- Độ ẩm không khí trung bình năm: 76%.

- Độ cao so với mực nước biển từ 470- 840m.

- Diện tích tự nhiên của huyện: 813 km2

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện nơi lập dự án:

- Cơ cấu kinh tế:

+  Nông – Lâm – Ngư nghiệp chiếm 56,93%;

+ Công nghiệp – Xây dựng chiếm 19,18 %; Thương mại – Dịch vụ chiếm 23,9 %;

- Thu nhập bình quân đầu người: 30,753 triệu đồng/người.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa: ... tỷ đồng.

- Dân số: 70.003 người.

3. Yếu tố đầu ra, đầu vào của dự án:

3.1 Yếu tố đầu vào:

- Dân số thị trấn Đắk Mâm năm 2014: 6.475 người

- Hệ thống giao thông đã đầu tư xây dựng đường nhựa.

- Hệ thống điện, nước đáp ứng đủ yêu cầu dự án.

- Nguồn lao động dồi dào.

THÔNG TIN VÙNG DỰ ÁN

3.2 Yếu tố đầu ra:

 Phục vụ nhu cầu thể dục, thể thao cho dân sống tại thị trấn Đắk Mâm và các xã lân cận.

4. Thông tin về đất đai:

- Giá đất: Đất trồng lúa: 17.000 đồng/m²; Đất trồng cây hàng năm: 12.000 đồng/m²; Đất ở: 500.000 đồng/m²

- Nguồn gốc đất: Đất đã được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH Đăng Trung để sử dụng vào mục đích xây dựng khu liên hợp thể thao huyện tại Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 02/08/2012. Tuy nhiên, kể từ ngày bàn giao mốc ngoài thực địa (ngày 14/08/2012) công ty không triển khai thực hiện dự án, hiện UBND huyện đã lập thủ tục đề nghị thu hồi  diện tích đất nêu trên về cho huyện quản lý, bố trí sử dụng. UBND tỉnh đang xem xét, thu hồi

- Cam kết của địa phương khi nhà đầu tư tiến hành triển khai dự án: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình xây dựng dự án.

CHÍNH SÁCH

ƯU ĐÃI VỚI

DỰ ÁN

I. Chính sách địa  phương:

Được hưởng ưu đãi theo Theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 của UBND tỉnh về ban hành chính sách khuyến khích đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

1. Chính sách đất đai:

- Nhà nước thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trước khi giao đất hoặc cho thuê đất cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa.

- Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ngân sách nhà nước hoàn trả 100% giá trị đã ứng trước. Thời gian hoàn trả trong từng năm nhưng không vượt qua 3 năm.

- Giảm 50% tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với dự án trên địa bàn các phường, thị trấn và các xã trung tâm huyện.

- Miễn 100% các địa bàn còn lại.

- Tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, chuyển mục đích xây dựng cơ sở thuộc lĩnh vực xã hội hóa miễn 100% tiền chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Chính sách về tài chính, tín dụng:

- Được vay vốn từ quỹ hỗ trợ đầu tư, mức vay do Chủ tịch UBND tỉnh quy định (không quy định mức hỗ trợ cụ thể)

3. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, hệ thống kết cấu hạ tầng:

- Hỗ trợ 40% giá trị quyết toán, tối đa không quá 2 tỷ đồng/DA (dự án ở khu vực chưa đầu tư CSHT thiết yếu)

- Hỗ trợ 30%, giá trị quyết toán không quá 01 tỷ đồng/DA (dự án đã được nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đầu tư)

CHÍNH SÁCH

ƯU ĐÃI VỚI

DỰ ÁN

- Dự án do cơ quan, đơn vị, tổ chức có chức năng kinh doanh nhà, cơ sở hạ tầng đầu tư xây dựng; sau đó cho cơ sở thực hiện xã hội hóa thuê để tổ chức hoạt động, thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 40% tiền lãi vay, nhưng tối đa không quá 01 tỉ đồng/dự án.

II. Chính sách Trung ương:

- Được hưởng các ưu đãi về thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thu nhập doanh nghiệp quy định tại điều 15 và điều 16 của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, ngày 26/12/2013 của Chính phủ.

Điều kiện hưởng ưu đãi: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (huyện Krông Nô thuộc diện đặc biệt kos khăn).

- Được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về quy định tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Được hưởng ưu đãi theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008  của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

- Được hưởng ưu đãi theo Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, ngày 16/06/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ đối với các hoạt động  trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

THỦ TỤC

ĐĂNG KÝ

ĐẦU TƯ

Theo quy định tại điểm khoản 1, Điều 33, Luật đầu tư số 67/2014/QH13, ngày 26/11/2014, luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, quy định hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án bao gồm:

1.Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (có mẫu);

2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

3.  Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án(có mẫu);

4. Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

THỦ TỤC

ĐĂNG KÝ

ĐẦU TƯ

5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

6. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

7. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Số lượng hồ sơ: 6 bộ, trong đó 01 bộ có dấu đỏ, 05 bộ photo.

ĐỊA CHỈ
TƯ VẤN,

HỖ TRỢ
VÀ NỘP HỒ SƠ
ĐĂNG KÝ

ĐẦU TƯ

1. Tiếp nhận hồ sơ:

Tại tổ 1 cửa, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông. 

Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2. Đơn vị tư vấn, hỗ trợ: Trung tâm xúc tiến Đầu tư.

- Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Điện thoại: 05013.547534;  Fax: 05013.548005.

- Website: ipcdaknong.com.vn.

NGUỒN THÔNG TIN CUNG CẤP

- UBND huyện Krông Nô.

- Niên giám thống kê 2014 của Cục thống kê tỉnh.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp