Loading ...

Khoai lang Tuy Đức - Đắk Nông

Ngày đăng:02-04-2014 | 16:34:16

(Nguồn:)
Ý kiến bạn đọc
  • quan ly hanh chinh : nhan su hanh chinh tu thon xom, xa quan ly kem, khong nhiet tinh, trach nhiem kem. phi hanh chinh cao, thai do lam viec voi nhan dan hach dich. =>nguoi dan gap nhieu kho khan trong viec su dung dat dai,tai san cua chinh ban than. can xem xet thay doi cach quan ly hanh chinh...=> phat trien van hoa, nhan thuc, kinh te.. nen bat dau tu co quan hanh chinh cua tung dia phuong. kinh gui.
  • 13:57:53 | 30-06-2014 - bangnganvungtau@gmail.com
  • 1 
    Viết phản hồi
    Mã xác nhận:
    Thông tin doanh nghiệp