Loading ...

Thông báo doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017

Ngày đăng:30-06-2017 | 10:16:02
           Kính gửi: Cộng đồng Doanh nghiệp
 
        Thực hiện Công văn số 3014/UBND – KTKH ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017, do Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức. 
        Để triển khai nhiệm vụ nêu trên, Sở kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị: Sở Công Thương; Liên minh Hợp tác xã; UBND các huyện, thị xã; Hiệp hội doanh nghiệp; Hội doanh nhân trẻ tỉnh triển khai thông báo rộng rãi tới doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình, để doanh nghiệp cập nhật thông tin về chương trình “Đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017” và xem xét đăng ký tham gia.  
Đây là chương trình được tổ chức đánh giá, công bố thường niên của VCCI theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 398/TB – VPCP ngày 15/12/2015 về việc xếp hạng doanh nghiệp bền vững (DNBV) tại Việt Nam. 
         Với ý nghĩa nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng thời gian theo đề nghị tại Công văn số: 1159/PTM-PTBV ngày 19/5/2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (các Văn bản, hồ sơ có liên quan, các đơn vị tham khảo tại đây).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lưu Văn Trung

 
(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp