Loading ...
 • Giá cà phê ngày 14/11/2013

  Thị trường Giá Thay đổi
  Cà phê London (01/14) 1498 +22(1.47%)
  Cà phê New York (12/13) 103.25 -0.8(-0.77%)
  FOB (HCM) 1,498 Trừ lùi:0
  Giá cà phêĐắk Lăk 30,500 +500
  Lâm Đồng 30,100 +400
  Gia Lai 30,600 +500
  Đắk Nông 30,700 +400
  Hồ tiêu 146,000 +1,000
  Tỷ giá USD/VND 21,075 -5

   

 • Giá cà phê ngày 12/11/2013

  Thị trường Giá Thay đổi
  Cà phê London (01/14) 1498 +22(1.47%)
  Cà phê New York (12/13) 103.25 -0.8(-0.77%)
  FOB (HCM) 1,498 Trừ lùi:0
  Giá cà phêĐắk Lăk 30,500 +500
  Lâm Đồng 30,100 +400
  Gia Lai 30,600 +500
  Đắk Nông 30,700 +400
  Hồ tiêu 146,000 +1,000
  Tỷ giá USD/VND 21,075 -5

   

 • Giá cà phê ngày 10/11/2013

  Thị trường Giá Thay đổi
  Cà phê London (01/14) 1498 +22(1.47%)
  Cà phê New York (12/13) 103.25 -0.8(-0.77%)
  FOB (HCM) 1,498 Trừ lùi:0
  Giá cà phêĐắk Lăk 30,500 +500
  Lâm Đồng 30,100 +400
  Gia Lai 30,600 +500
  Đắk Nông 30,700 +400
  Hồ tiêu 146,000 +1,000
  Tỷ giá USD/VND 21,075 -5

   

 • Giá cà phê 13/11/2013

 • Giá cả phê ngày 14/2/2014

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       
Tìm kiếm theo ngày: